Đá cắt xanh DOUBE CROWN 107 x 1.2 x 16mm

Công dụng: cắt sắt, thép, inox

Sản phẩm liên quan