Đá cắt xanh OASIS 355 x 2.5 x 16mm

Công dụng: cắt sắt, thép, inox

Sản phẩm liên quan