Đá cắt OASIS 180 x 1.2 x 22mm

Công dụng: cắt sắt, thép, inox

Sản phẩm liên quan