Nhám xếp Hải Dương 125mm

Công dụng: mài sắt, thép, inox

Sản phẩm liên quan