Đá mài 100 x 3 x 16 KLINGSPOR

Công dụng: mài sắt, thép, inox

Sản phẩm liên quan