Mũi khoan trụ NACHI (L500)

Công dụng khoan sắt, thép

 

Sản phẩm liên quan