Dây han Mig lõi thuốc

Sử dụng cho vật kiệu kim loại: sắt

 

Trọng lượng 15 Kg

 

Sản phẩm liên quan