Thuốc hàn hồ quang chìm

Sử dụng cho vật kiệu kim loại: sắt

Trọng lượng: bao 25 Kg

Sản phẩm liên quan